• Hem
  • Lokal styrelse
sida
Daniel och Lars-Ivar bjuder på fika 1 maj

Lokal styrelse

Agnes Hultén, ordförande

Greger Hammarin, vice ordförande

Andreas Kjell, sekreterare

Sarah Ludvigsson, kassör

Daniel Karlsson

Kajsa Lissel

Lars-Göran Hedström

Johanna Nyström

Lars-Ivar Starkenberg, adjungerad till styrelsen som studieansvarig


Revisorer:

Gerhard Eriksson

Lena Måvholm


Valberedning:

Peter Särnwald (sammankallande)

Agneta Lindblom Hulthén

Nina Sjölund

Christer Sandberg

Kopiera länk