• Hem
  • Företrädare
sida
Valtavlor eu-val 2024

Företrädare

Våra företrädare i kommunfullmäktige och kommunala nämnder i Varberg 2023-2026.

Läs mer om Varbergs kommun.

 

Marie Lindén

Ledamot i kommunfullmäktige, gruppledare

Ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott


Nina Sjölund

Ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.


Gerhard Eriksson

Ledamot i förskole- och grundskolenämnden.

Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning


Ingela Svensson

Ledamot i kommunfullmäktige.

Ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Ledamot i kommunfullmäktiges valberedning


Hans Abbas

Ersättare i hamn- och gatunämnden


Greger Hammarin

Ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.


Daniel Karlsson

Ersättare i kommunfullmäktige

Ledamot i valnämnden


Andreas Kjell

Ersättare i socialnämnden

Ersättare i socialnämndens sociala utskott


Sarah Ludvigsson

Ledamot i kommunfullmäktige


Agnes Hultén

Ersättare i kommunfullmäktige

Ledamot i VBAB


Annat uppdrag som utses av Varbergs kommun

Ingmari Carlsson

Huvudman i sparbanksstiftelsen.

Läs mer om detta uppdrag.


 

Kopiera länk