Sälja ut fastighetsbestånd – fel väg att gå!

Alla vet att Varberg har ett skriande behov av bostäder för att kunna hysa sin befolkning och för att kunna fortsätta att växa. I det läget behöver man en stark bostadspolitik som har en tydlig färdväg och som fattar både strategiskt långsiktiga beslut och reella kortsiktiga beslut. Att sälja ut en del av Varbergs Bostadsbolags fastigheter är ett förslag som varken är det ena eller det andra. Så här ser vi i Vänsterpartiet på saken:

• Det är inte så att det enbart åligger det kommunala bostadsbolaget att nyproducera hyresrätter i ett större antal. Även privata byggare måste bygga hyresrätter och då inte bara som ett litet komplement till bostadsrättsbyggandet. En eller två lägenheter på bottenplan är inte en godkänd andel av hyresrätter!

• De privata byggarna får tillbaka satsade pengar snabbt när bostadsrätterna säljs medan nybyggnation av hyresrätter binder satsade pengar under en längre tid.

• Byggpriserna rusar i höjden när behovet av att bygga är rekordstort, oavsett upplåtandeform. Villkoren för Varbergs Bostad och privata byggare skiljer sig härmed, alltså måste man utjämna dessa och ge bostadsbolaget möjlighet att bygga bostadsrätter och förmå privata att bygga betydligt fler hyresrätter. Villkoren skiljer sig också på andra sätt, t ex har det kommunala bolaget större ansvar för sociala kontrakt. Ge Varbergs Bostad samma möjligheter till att bygga både mångfald och flerfald.

• Den förda bostadspolitiken på regeringsnivå har under alldeles för många år underminerat hyresrätten till förmån för det privata ägandet. Av det skälet har hyresrätternas andelar av det totala bostadsbeståndet minskat över hela Sverige. Man har inte byggt för en samhällsutveckling. I spåren av detta följer ökad bostadsbrist, ökad segregation och ökade priser/hyror. Varför ska då inte Varbergs Bostads lägenheter säljas ut? • De flesta av Varbergs Bostads lägenheter har en bra hyresnivå, jämförelser har gjorts med bl a Falkenberg och Halmstad där man ligger högre. En utförsäljning kommer med största sannolikhet höja hyresnivån, vi går alltså miste om många bra boenden för unga och gamla som behöver ha anständiga hyror mer än andra. Nyproduktion av hyresrätter i all ära, men hyrorna blir högre, mycket högre hur man än gör.

• I många kommuner där man har valt att sälja hyresområden har dessa ombildats till bostadsrätter, direkt eller efter en kortare tid. Man bidrar med en överföring av kapital från det gemensamma till det privata samtidigt som bostadskostnaderna i realiteten rusar i höjden för de boende. Vår uppgift som politiker är att stödja det kommunala bostadsbolaget för att de ska ges möjligheter att bygga ett ökat antal lägenheter, flest hyresrätter men också kooperativa hyresrätter och bostadsrätter. Detta gör vi genom att utjämna villkoren mellan privata byggare och kommunala. Vår uppgift är också att upprätthålla balansen mellan olika typer av boenden, mellan landsbygds- och stadsboende, mellan olika boendegrupper. Det är mer ideologi i bostadspolitiken än många vill förstå!

Varberg 2016-11-05

Lars-Åke Erlandsson och Ingmari Carlsson Vänsterpartiet Varberg

Den här insändaren publicerades i Hallands Nyheter den 9 november.

Till Hallands Nyheter