Företrädare

Kommunfullmäktige

erlandsson_l_11

Lars-Åke Erlandsson, ledamot och gruppledare, ersättare i kommunstyrelsen.

Jag är född och uppvuxen i Kalmar. Jag mellanlandade i Stockholm innan jag nådde slutdestinationen Varberg för elva år sedan. Fyra barn lämnar inte mycket tid över till fritid. Men det händer att jag ger mig ut ensam i natten med min stjärnkikare.

Jag har varit medlem i Vänsterpartiet sedan 2002. Sedan 2008 är jag ledamot i fullmäktige.

För mig är det viktigast att kämpa för jämställdhet, integration och en skola för alla.


ia_1

Ingmari Carlsson, ledamot, ersättare i socialnämnden.

Du som är nyfiken på mig: Jag blev aktiv i Vänsterpartiet 1995, men har haft ett intresse av att vara delaktig i att utveckla samhället till det bättre mycket längre än så. Att vara engagerad i stort och smått är viktigt för mig.

Vissa områden har fått för lite utrymme eller fått stryka på foten i vårt Sverige och i världen.

När liberalismen och storfinansen styr samhällen,då märks det tydligt att samhällen dras isär, ekonomiskt och socialt. Av detta kan inget gott komma fram. Att hålla ihop ett samhälle kräver ett aktivt politiskt arbete för full sysselsättning, ökad jämlikhet, satsningar på miljö- energialternativ och ett idogt arbete för att upprätthålla en god välfärd. Det är att ”fara väl” i livet och det är också mina och Vänsterns uppgifter att verka för att detta genomförs.

Genom livet ska skola, omsorg och vård finnas där för dig, likvärdig och trygg.

Delat föräldraansvar, jämställd vardag och ekonomi – en strävan till ett jämställt samhälle.

Chans att både få bostad och ett jobb med schyssta arbetsvillkor direkt.

Värdig äldreomsorg med egna val hur dagen ska se ut, det är äkta valfrihet.

Solidaritet över världens gränser. Sverige ska välkomna människor som är på flykt från kaos och krig. Vi ska också jobba för att fler länder i Europa tar ett delat ansvar för flyktingar i orostider.

Kulturen ska tillåtas att blomstra – det skapar glada och mer toleranta människor.


agnes-hulthen-300x225

Agnes Hulthén, ersättare.

Flyttade till Sibbarp 1997, där jag bor med min man och mina två barn. Har varit politisk aktiv i Varbergs kommun sedan 1998. Jobbar med kvalitet och verksamhetsförbättring. På fritiden sysslar jag med historiskt återskapande (har bland annat varit med och skrivit en kokbok om historisk mat), levande rollspel samt landsbygdsutveckling.

Mina hjärtefrågor är hållbar samhällsutveckling, allas rätt till tryggt och utvecklande lärande samt medbestämmande.


gerhard-eriksson-239x300

Gerhard Eriksson, ersättare, ersättare barn- och utbildningsnämnden.

Bor: Södra Vägen 38.

Pensionär. Har jobbat som Undervisningsråd på Statens Skolinspektion (är utbildad lärare), har arbetat som rektor och områdeschef i Varberg och skolchef på Hisingen i Göteborg samt undervisningsråd på Skolverket och Skolinspektionen.

Gör på fritiden: Cyklar racer och MTB; har bland annat avverkat 26 Vätternrundor, umgås med familjen, läser en del, följer Varbergs Bois på Påskbergsvallen och på TV.

Har röstat på vänsterpartiet de senaste fyra valen och varit medlem i två år.

Detta är viktigt för mej: De kommunala förskolorna, grundskolorna och gymnasieskolan i Varberg måste ges förutsättningar att utvecklas genom en behovsstyrd resursfördelning, rejält höjda lärarlöner och en översyn av lärarnas, förskolechefernas och rektorernas arbetssituation. Alliansregeringen har genom öronmärkta statsbidrag tvingat skolhuvudmännen att inrätta så kallade förstelärartjänster för att ge några få lärare 5 000 kronor mer i månadslön. Varbergs kommun är alltså tvingad att inrätta förstelärartjänster för att över huvud taget få del av dessa pengar vilket resulterat i att ett fåtal lärare fått en rejäl löneförhöjning medan övriga lärare fortfarande har oförskämt låga löner. Med en ny regering och förändrade villkor kan vi ändra på detta och höja samtliga lärarlöner.

Kollektivtrafiken i kommunen måste göras tillgänglig för flera genom högre turtäthet, låga biljettpriser och gratisresor för pensionärer mellan kl 09.00 och 16.00.

Varbergs Bostads AB måste börja bygga billiga hyresrätter i Varberg för att underlätta för ungdomar att flytta hemifrån.


mattias-steffensen-236x300

Mattias Steffensen, huvudman i Sparbanksstiftelsen.

Jag är 24 år och är student på Högskolan i Halmstad. Jag studerar i Varberg till sjuksköterska samt jobbar extra på Varbergs Sjukhus.

Mina intressen är politik såklart men även musik, naturen och träning.

De frågor jag brinner för i samhället är frågor om välfärden, hur denna ska fördelas och finansieras. Feminismen, av största vikt för ett samhälle där kvinnor och män bedöms som människor och inte utifrån kön. Klimatsmart politik och ekologisk mat är ytterligare frågor som jag tycker är av största vikt!

Jag vill ha ett solidariskt samhälle fritt från våld och förtryck. Redskapen är socialism, feminism, ekologi och ett ständigt arbete för allas lika värde.